Surakchhit panna

Jump to navigation Jump to search

Ii panna me uu panna ke suchi hae jon ki abhi protected hae. Uu title ke suchi jon ki creation se protected hae ke dekhe ke khatir Bachawa gais titles ke dekho.

Surakchhit panna
Timestamp Panna Khalaas hoe hae Sadasya ke bachawa jaae hae Protection parameters Kaaran
Nai maluum Template:CONTENTSNEW5,920 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Template:DIDYOUKNOW374 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Template:FEATURE779 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Template:HUNDREDYEARSAGO217 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Template:WELCOME1,644 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Portal:Fiji me football6,286 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya thora protected
Nai maluum Portal:Girmit5,319 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya thora protected
Nai maluum Template:Taaja khabar1,161 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya thora protected
Nai maluum Pahila Panna6,359 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum sadasya:Mercy6,745 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya thora protected
Nai maluum sadasya:Fr33kman1,601 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum sadasya ke baat:Fr33kman26 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Template:Infobox145 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Template:Fmbox1,364 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Wikipedia:Aaj ke featured article/7780 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
Nai maluum Template:SWAGAT3,606 bytes sab din ke khatir Unknown sadasya puura protected
15:50, 22 May 2015 Template:Wiki jankaari2,052 bytes sab din ke khatir Sushilmishra (Baat | yogdaan) puura protected  
15:51, 22 May 2015 Template:Gahiraai254 bytes sab din ke khatir Sushilmishra (Baat | yogdaan) puura protected  
18:51, 11 August 2015 sadasya:New user message38 bytes sab din ke khatir Sushilmishra (Baat | yogdaan) puura protected Bot id page
18:52, 11 August 2015 sadasya ke baat:New user message38 bytes sab din ke khatir Sushilmishra (Baat | yogdaan) puura protected Bot id page
18:31, 17 November 2015 Template:Location map Pakistan248 bytes sab din ke khatir Sushilmishra (Baat | yogdaan) puura protected Jaada vandalism