Wikipedia:Abhi ke ghatna

Wikipedia se
  • 24 December 2022 - Sitiveni Rabuka, Fiji ke 12th Pradhan Mantri chuna gais.
  • 24 November 2017 ke Egypt me bomb dhamaka se 305 maut ho gaya.
  • 14 November 2017 - Iraq aur Syria me earthquake me 340 logan ke maut ho gai.