Wikipedia:Aaj ke featured chapa/October 2008

Wikipedia se

Aaj ke featured chapa ke archive
September 2008 - October 2008 - November 2008 - December 2008


Aaj Suk, 2 Juun, 2023 hai. Abhi ke time 16:23 hai1 October

Hibiscus ke fuul Hibiscus, ek rakam ke fuul waala perr hai jon ki Fiji me sab jagah pe hoe hai. Lag bhag 200 species ke hibuscus hai, lekin Fiji me sab se common hae laal hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis) aur ii India se dunia bhar faela hai. Ii biswas karaa jaae hai ki, iske extract ke murr me lagae se baar kamti giri aur rusi bhi kamti hoe jaai. Hibiscus ke ek species South Korea ke national flower aur duusra, Malaysia ke national flower hai. Fiji me Hibiscus ke hedge banae khatir kaam me lawa jaae hai aur Suva me ek carnival ke naam ii fuul ke baad, Hibiscus Festival, rakkha gais hai.


Pahile ke featured article: JupiterTaj MahalBulbul


viewtalkedithistory


2 October

Toda log ke jhoprri Toda ke log South India ke Nilgiri Hills me rahe waala ek tribe hai jiske population 1000 se kamti hai. Ii chapa ek aam Toda palwaar ke jhoprrii dekhawe hai jon ki 3 m (10 ft.) uuncha, 5.5 m (18 ft.) lamba aur 2.7 m (9 ft.) chaurraa rahe hai. Iske baans ke perr se banawa laae hai jiske rattan se bandha jae hai aur jisle chat fuus ke ghar ke rakam patti aur grass ke rahe hai. Jhoprrii ke darwaja khali 0.9 x 0.9 metres (3 x 3 ft.)rahe hai jon ki jungli janwar se ii log ke bachae hai.

Photo credit: Pratheepps

Pahile ke featured article: HibiscusJupiterTaj Mahal


viewtalkedithistory


3 October

Maldives ke capital, Male Maldives ke capital, Male ke aerial chapa. Male, Maldives ke Kaafu Atoll ke Male Island me hai. Ii island ke puura bhag me Male ke city hai aur iske dunia ke ek sab se jaada densely populated jagah jaana jaae hai. 2004 ke Indian Ocean ke tsunami ii city ke jaada bhaag ke barbaad kar diis rahaa.

Photo credit: Shahee Ilyas

Pahile ke featured article:Nilgiri Hills ke Toda logHibiscusJupiter


viewtalkedithistory


4 October

India ke map India, ke population dunia ke sab des me se duusra sab se jaada hai . Itihaas me ii des ek barraa bhumika nibhais rahaa. Dunia ke chaar dharam: Hinduism, Sikhism, Buddhism aur Jainism, India me suruu bhais hai, jab ki Islam aur Christianity ke bhi ii des me lamba itihaas hai. Pichhle 300 saal me India ke dhire dhire, gora log lae lin aur 1947 me ii fir se ajaad hoe gais. Ii map me uu jagah bhi dekhae hai jon ki Pakistan aur China se vivaad me hai.

Map credit: Nichalp

Pahile ke featured article:Maldives ke capital, MaleNilgiri Hills ke Toda logHibiscus


viewtalkedithistory


5 October

2004 Indian Ocean tsunami ke animation Ii chapa 2004 Indian Ocean tsunami ke animation dekhae hai. Ii tsunami puuraa 1,200 km (750 mile) ke faar (rupture) se suruu bhais rahaa.

Ii animation ii bhi dekhae hai ki pahile aae waala halkora, shore pe aae se pahile thora ruk jaae hai. Iske kaaran ii hai ki halkora kamti gahira paani me dhire chale hai lekin uske uunchai jaada hoe jaae hai.

Image credit: Vasily V. Titov/Malu5531/Veledan

Pahile ke featured article:India ke mapMaldives ke capital, MaleNilgiri Hills ke Toda log


viewtalkedithistory


6 October

Ajanta Gufa ke chitrkari Sixth century mural from the wall of the Ajanta Caves, Maharashtra, India, painted during the Gupta Empire. These paintings, like many produced in this time period, freely depict nudity, romantic themes or sexual situations, reflecting the lack of taboos against sex in a society that also produced the Kama Sutra and the Tantric school of Indian philosophy.

Photo credit: The Yorck Project

Pahile ke featured article:Indian Ocesn ke tsunamiIndia ke mapMaldives ke capital, Male


viewtalkedithistory


7 October

Arunachal Pradesh ke Nishi log Arunachal Pradesh ke Nishi tribesman jon ki murr pe chirria ke hornbill beak pahinis hai. Ii sanskriti se ii chirria ke aabadi kamti hoe gais hai aur iske bachae ke khatir kuch jangal ke reserve karaa gais hai jab ke tribe ke log ke artifical (fibreglass) ke topee pahine ke barrhawa dewa jaae hai.

Photo credit: Doniv79/Janke

Pahile ke featured article:Ajanta ke gufaIndian Ocesn ke tsunamiIndia ke map


viewtalkedithistory


8 October

Tibet ke prathna jhanda North India ke Zanskar jagah ke Tibetan log ke kharraa prathna ke jhanda. Ii kharraa (vertical) style darchor bola jaae hai aur samthar (horizontal) style se kamti use karaa jaae hai. Samthar prathna jhanda ke sqaures, jiske ek lamba dora se bandha jaae hai, se banaa rahe hai jab ki kharraa prathna ke khanda me khali ek square rahe hai. Ii jhanda ke khali Tibet ke Budhist logan use kare hai aur maana jaae hai ki ii dehati jagah ke punya kare hai. Ii jhanda ke suruu Bön dharam, jon ki Budhism se pahile ke hai, se aais hai.

Photo credit: Moumine

Pahile ke featured article: Arunachal Pradesh ke Nishi logAjanta ke gufaIndian Ocesn ke tsunami


viewtalkedithistory


9 October

Indian highways A map of Network of National Highways in India, including NHDP projects up to phase IIIB, which is due to be completed by December 2012. The National Highways are the main long-distance roadways and constitute a total of about 58,000 km (36,250 mi), of which 4,885 km (3,053 mi) are central-separated expressways. Highways in India are around 2% of the total road network in India, but carry nearly 40% of the total road traffic.

Photo credit: PlaneMad

Pahile ke featured article:Tibetan Budhist ke prathna jhandaArunachal Pradesh ke Nishi logAjanta ke gufa


viewtalkedithistory


10 October

Lion Ek nar sher (Panthera leo) Namibia, Africa me rest kare hai. Ii chaar barraa pusi me se duusra sab se barraa hai, tiger ke baad. Sher ke nar log 150-250 kg (330-550 lb) jarrhu rahe hai aur uske gatai pe baar se iske phaechana jaae sake hai. Ek dafe ii janwar ke Africa, Europe aur Asia bhar me pawa jaat rahaa lekin abhi iske khali Africa aur India ke ek chhots bhaag me pawa jaae hai.

Photo credit: yaaaay

Pahile ke featured article:Indian highwaysTibetan Budhist ke prathna jhandaArunachal Pradesh ke Nishi log


viewtalkedithistory


11 October

Pomegranate Ii ek 1885 ke banawa gais anaar (Punica granatum), aur uske perr ke chapa hai. Ii fal Iran aur India ke native hai lekin abhi iske dunia bhar me boya jaae hai. 2001 ke baad se ii fruit ke carlifornia me commercially boe ke iske ras ke nikal ke bech jaae hai. Bahut logan biswas kare hai ki ii fal ke medicinal properties hai.

Photo credit: Artist: Otto Wilhelm Thomé

Pahile ke featured article:SherIndian highwaysTibetan Budhist ke prathna jhanda


viewtalkedithistory


12 October

Pomegranate Bougainvillea (scientific naam: Bougainvillea spectabilis), South America ke ek fuul waala perr hai. Iske perr me kanta hai aur ii ek faile waala perr hai jon ki 1-12 meters lamba rahe hai. Ii perr tropical jagah me sab time green rahe hai. Iske patti, 4-13 cm lamba aur and 2-6 cm chakla rahe hai. Iske fuul chhota rahe hai aur dher rang ke rahe sake hai. Fiji me ii fuul ke sab bagal boya jaae hai aur Ba me ek festival, Bougainvillea Carnival ii fuul ke naam se rakha gais hai.

Photo credit: Artist: Otto Wilhelm Thomé

Pahile ke featured article: AnaarSherIndian highways


viewtalkedithistory


13 October

Medhak Medhak (scientific naam: Bufo marinus), South America ke native hai lekin iske Carribean aur Pacific, jisme Fiji aur Australia bhi hai, me ganna ke khet me insect ke khae khatir introduce karaa gais rahaa. Lekin ii janwar bahut native species ke barbaad kar diis hai.


Pahile ke featured article: BougainvilleaAnaarSher


viewtalkedithistory


14 October

Naura Naura (scientific naam: Helogale parvula), ek chhota gos khae waala janwar hai.Iske English naam, mangoose, Marathi sabd, mangus, se aais hai. Naura, Asia, Africa aur Southern Europe ke native hai, lekin iske Caribbean aur Fiji me introduce karaa ais hai. Naura, kirwa, kekrra, earthworm, bustuina, saamp, mugi aur chuha khae hai. Naura ke kuchhspeces poisonous saamp ke bhi maare sake hai


Pahile ke featured article: MedhakBougainvilleaAnaar


viewtalkedithistory


15 October

Maina Maina (scientific naam: Acridotheres tristis), South aur East Asia ke native hai, lekin iske North America, Australia New Zealand aur Fiji me introduce karaa gais hai. Maina, ek medium size ke chirriya hai jiske lage tagrra gor aur ii sidha line me urre hai. Maina kirwa aur gruit khae hai. Iske pakhna, dark rang ke rahe hai, jaada kar ke brown rang aur ii perr ke gadhaa me rahe hai


Pahile ke featured article: NauraMedhakBougainvillea


viewtalkedithistory


16 October

dalo Dalo (scientific naam: Acridotheres tristis), (English: Taro), ek garam des me hoe waala paudha hai jiske jarr aur patti khawa jaae hai. ii Pacific Island ke des ke khaas khana hai. Ii jab kschchaa rahe tab isme ek rakam ke poison rehae jon ki pakae nait to pani me deri tak dubae se khalas hoe jaae hai. I jaana jaae hai ki dalo ke India me 5000 B.C. se bowa jaae hai. Iske North India me 'Arbi' bole hai aur iske pakorra me milae ke banawa jjae hai aur Fiji ke Hindustani log iske baraa aur rourou me use kare hai.


Pahile ke featured article: MainaNauraMedhak


viewtalkedithistory


17 October

Kasera Kasera (scientific naam: Manihot esculenta), ek rakam ke paudha hai jiske jarr khawa jaae hai aur jon ki South America ke native hai lekin iske abhi sab tropical de me dowa jaae hai. Iske aanta ke tapioca bola jaae hai. Iske jarr lamba rahe hai aur 5 - 10 cm ke maximum diameter aur 50 - 80 cm lamba rahe hai. iske fleah ujar nai to piyar rahe hai. Iske jarr me jaada kar ke starch rahe hai lekin iske patti, jiske bhi khawa jaae sake hai(pakae ke baad) me jaada nurients rahe hai. India ke Kerala state me bhaat ke baad kasera duusra sab se jaada khae waala khana hia, jahan pe iske boil kar ke koi rakam ke tarkari ke saathe khawa jaae hai. Tamil Nadu aur Kannanda me bhi iske bahut jaada khawa jaae hai.


Pahile ke featured article: DaloMainaNaura


viewtalkedithistory


18 October

Kasera Nariyal (scientific naam: Cocos nucifera), ek rakam ke palm ke perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Ii perr 30m tak lamba eahe hai aur iske patti 4-6m lamba rahe hai. ii perr ke sab bhaag koi na koi kaam me lawa jaae hai. Iske fal ke bhittar waala pani pia jaae hai. Iske gari ke khawa jaae hai lekin jaada kar ke isme se tel nikala jaae hai. Isle nut ke karra bhaag ke piyala (Kaiviti: bilo) banwa jaae hai. Iske firbre ke gadda banawa jaae hai. Iske patti ke bag aur ghar ke chat banae ke kaam me lawa jaae hai aur iske trunk ke bhi ghar banae ke kaam me lawa jaae hai.


Pahile ke featured article: KaseraDaloMaina


viewtalkedithistory


19 October

Kasera Belfut (scientific naam: Artocarpus altilis, English: breadfruit, Kaiviti: uto, Hindi: विलायती फल), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Ii perr 20 m tak uuncha rahe hai. Ii perr ke male aur female fuul ekke perr me rahe hai. Perr ke daali kate se usme se ek rakam de dudh nikle hai. Ek perr me 200 tak fal ek saal me hoe sake hai. Iske pakka fal ke bina pakae khawa jaae sake hai lekin kachchaa fal ke jaada kar ke boil kar ke khawa jaae hai. Fiji ke Hindustani iske tarkari bhi banae hai.


Pahile ke featured article: NariyalKaseraDalo


viewtalkedithistory


20 October

Aam Aam (scientific naam: Mangifera indica), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Ii perr 35-40 m tak uuncha rahe hai. Aam ke dher rakam ke variety rah hai. Iske fal ke pakka khawa jaae hai lekin kachha fal ke achar, kuchla aur chutney banawa jaae hai. Ii fal Indian ke native hai aur sab se jaada iske kheti India me karaa jaae hai.


Pahile ke featured article: BelfutNariyalKasera


viewtalkedithistory


21 October

Keraa Keraa (scientific naam: Musa acuminata), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Iske perr 2-8 m tak uuncha rahe hai aur iske patti 3.5 m tak lamba rahe hai. Keraa ghaud me fare hai.Ek keraa 125g garrhu rahe hai aur isme 75% pani rahe hai. Pakka keraa ke bina pakae ke khawa jaae hai lekin kachcha keraa ke pakae ke khawa jaae hai. Keraa ke stem aur patti bhi bahut kaam me aawe hai.


Pahile ke featured article: AamBelfutNariyal


viewtalkedithistory


22 October

Imlii Imlii (scientific naam: Tamarindus indica), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Iske perr 20 m tak uuncha rahe hai aur ii saal bhar hariyar rahe hai. Ii perr Africa ke native hai aur hian se India, aur India se sab garam des me fael gais hai. Hindustani log imli ke jaada kar ke chutney banae hai aur iske juice kikal ke iske tarkari me chhorre hai.


Pahile ke featured article: KeraaAamBelfut


viewtalkedithistory


23 October

Kamrakh Kamrakh (scientific naam: Averrhoa carambola, English: carambola, starfruit ), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki Sri Lanka aur India ke native hai aur jiske Indonesia me bhi bowa jaae hai. Iske perr 32 feet (10 meters) tak uuncha hoe sake hai. Isme dher partti aur daal rahe hai. Iske patti compound hai aur iske fuul pink rahe hai. Iske fal me paanch section rahe hai aur jab iske kaata jaae hai tab iske section tara (star) ke rakam rahe hai, jiske kaaran iske English me starfruit bola jaae hai.


Pahile ke featured article: ImliiKeraaAam


viewtalkedithistory


24 October

Ganna Ganna (scientific naam: Saccharum officinarum), ek rakam ke grass palwaar ke perr hai jisme me chini nikala jaae hai. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 2 - 6 m uuncha rahe hai. Iase abhi 200 se jaada des me boya jaae hai jisme se Brazil me sab se jaada ganna boya jaae hai. India duusra sthan pe hai. Ganna ke kheti India me se suruu hoe ke Arab logan Europe take fialian. Baad me iske Europe ke colony me bhi oya jaae laga. Ganna ke kheti ke kaaran Hindustani log ke dunia ke bahut se des me lae jawa gais rahaa. Ganaa se rum, molasses, ethanol aur cardboard bhi bane hai.


Pahile ke featured article: KamrakhImliiKeraa


viewtalkedithistory


25 October

Dhaan Dhaan (scientific naam: Oryza sativa), ek rakam ke grass palwaar ke perr hai jisme me chaaur nikala jaae hai. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 1 - 2 m uuncha rahe hai. Ii Asia me sab se jaada boe waala paudha hai. Cina me iske sab se jaada doya jaae hai. India, duusra position me hai. Aaj kal dhaan dunia bhar me, khali ekdam thanda des chorr ke, sab des me boya jaae hai.


Pahile ke featured article: GannaKamrakhImlii


viewtalkedithistory


26 October

Makai Makai (scientific naam: Zea mays), perr hai jike Hindustani log piis ke aanta banae hai. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 2.5 m tak uuncha rahe hai. ii South America me suruu bhais hai lekin abhi dunia bhar me fael gais hai. Isse ethanol bhi banawa jjae hai. Kaiviti log iske jaada kae ke boil kar ke khhae hai.


Pahile ke featured article: DhaanGannaKamrakh


viewtalkedithistory


27 October

Arhar Arhar (scientific naam: Cajanus cajan, syn. Cajanus indicus) (English: pigeon pea), ek rakam ke perr hai jiske Hindustani log dhaal banae hai. iske duusra bhasa me naam hai: Hindi/Bengali: arhar, Gujarati/Marathi: toor, Tamil: toovaram paruppu, Malayalam: toovara paruppu. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 3 m tak uuncha rahe hai. Iske boil kar ke bi khawa jaae hai.


Pahile ke featured article: MakaiDhaanGanna


viewtalkedithistory


28 October

borraa Borraa (scientific naam: Vigna unguiculata) (English: cowpea), ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banae hai.


Pahile ke featured article: ArharMakaiDhaan


viewtalkedithistory


29 October

Chana Chana (scientific naam: Cicer arietinum) (English: chickpea), ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banae hai. Iske daal aur besan bhi banawa jaae hai.


Pahile ke featured article: BorraaArharMakai


viewtalkedithistory


30 October

Mung Mung (scientific naam: Vigna radiata) (payaru (Tamil), cheru payaru (Malayalam), pesalu (Telugu)), ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banae hai. Iske daal bhi banawa jaae hai.


Pahile ke featured article: ChanaBorraaArhar


viewtalkedithistory


31 October

Peanut Peanut (scientific naam: Arachis hypogaea) , ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banae hai. Iske nut jain ke niche rahe hai..


Pahile ke featured article: MungChanaBorraa


viewtalkedithistory


Aaj ke featured chapa ke archive
September 2008 - October 2008 - November 2008 - December 2008


Aaj Suk, 2 Juun, 2023 hai. Abhi ke time 16:23 hai