Wikipedia:Aaj ke featured chapa/8 October 2008

Wikipedia se
Jump to navigation Jump to search
Tibet ke prathna jhanda North India ke Zanskar jagah ke Tibetan log ke kharraa prathna ke jhanda. Ii kharraa (vertical) style darchor bola jaae hai aur samthar (horizontal) style se kamti use karaa jaae hai. Samthar prathna jhanda ke sqaures, jiske ek lamba dora se bandha jaae hai, se banaa rahe hai jab ki kharraa prathna ke khanda me khali ek square rahe hai. Ii jhanda ke khali Tibet ke Budhist logan use kare hai aur maana jaae hai ki ii dehati jagah ke punya kare hai. Ii jhanda ke suruu Bön dharam, jon ki Budhism se pahile ke hai, se aais hai.

Photo credit: Moumine

Pahile ke featured article: Arunachal Pradesh ke Nishi logAjanta ke gufaIndian Ocesn ke tsunami