Wikipedia:Aaj ke featured chapa/November 2008

Wikipedia se
Jump to navigation Jump to search

Aaj ke featured chapa ke archive
September 2008 - October 2008 - November 2008 - December 2008


Aaj Sombaar, 16 Mai, 2022 hai. Abhi ke time 11:26 hai1 November

Hibiscus ke fuul Hibiscus, ek rakam ke fuul waala perr hai jon ki Fiji me sab jagah pe hoe hai. Lag bhag 200 species ke hibuscus hai, lekin Fiji me sab se common hae laal hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis) aur ii India se dunia bhar faela hai. Ii biswas karaa jaae hai ki, iske extract ke murr me lagae se baar kamti giri aur rusi bhi kamti hoe jaai. Hibiscus ke ek species South Korea ke national flower aur duusra, Malaysia ke national flower hai. Fiji me Hibiscus ke hedge banae khatir kaam me lawa jaae hai aur Suva me ek carnival ke naam ii fuul ke baad, Hibiscus Festival, rakkha gais hai.


Pahile ke featured article: PeanutMungChana


viewtalkedithistory


2 November

Tagimaucia Tagimoucia (pronounced:tahng-ee-mo-thee-ya), (Scientific name: medinilla waterhousei), Fiji ke national fuul hai, jon ki ek faile waala paudha me laal rang ke fuul, jiske biich ujjar hai, ke fuul hai. Iske chapa ke Fiji ke dher postage stamp me rakkha gais hai. Ii fuul ke khali Taveuni ke Mount Uluigalau ke uppar volcanic cratar se banaa talao ke kinare pawa jaae hai. Bahut kosis kare par bhi iske aur koi jagah nai jamawa jae sakaa hai. Kaiviti log batae hai ki ii fuul ek larrki, jon ki fuul ke vine me fas gais rahaa, ke aansu se banaa hai. Iske baare me aur khissa bhi hai lekin Kaviviti me iske naam ke matlab hai: "niind me ro"


Pahile ke featured article: HibiscusPeanutMung


viewtalkedithistory


3 November

Anaar Anaar (English: pomegranate), (Scientific name: Punica granatum), ek rakam ke fal de waala patajhaṛī jhaarri, nai to perr, hai jon ki 5 -8 metre lamba hoe sake hai. Ii biswas karaa jaae hai ki anaar Persia aur India se suruu hoe ke Mediterranean me fael gais hai. Span me ek city ke naam (Granada), anaaar ke naam se aais hai


Pahile ke featured article: TagimouciaHibiscusPeanut


viewtalkedithistory


4 November

Bulbul Bulbul, (Scientific name: Pycnonotus jocosus), ek Asia ke chirria hai jiske tropical asia ,jisme India, South-East Asia aur China hai, me pawa jaae hai. Iske New South Wales, Mauritius, Fiji aur Florida me bhi introduce karaa gais hai. Ii chirria fal ke bia ras aur kirwa khae hai.


Pahile ke featured article: AnaarTagimouciaHibiscus


viewtalkedithistory


5 November

Taj Mahal Taj Mahal, Agra, India, ke Mughal Emperor, Shah Jahan 17th century me aapan aurat, Mumtaz Mahal, ke smaadhi khatir banwais rahaa. Iske banae me 23 saal lagaa aur isme India aur Asia ke sab se achchha material istemaal karaa gais hai. Iske chmke waala ke facade Rajasthan ke marble se banawa gais hai aur isme 28 rakam ke gahana hai.


Pahile ke featured article: BulbulAnaarTagimoucia


viewtalkedithistory


6 November

Pomegranate Bougainvillea (scientific naam: Bougainvillea spectabilis), South America ke ek fuul waala perr hai. Iske perr me kanta hai aur ii ek faile waala perr hai jon ki 1-12 meters lamba rahe hai. Ii perr tropical jagah me sab time green rahe hai. Iske patti, 4-13 cm lamba aur and 2-6 cm chakla rahe hai. Iske fuul chhota rahe hai aur dher rang ke rahe sake hai. Fiji me ii fuul ke sab bagal boya jaae hai aur Ba me ek festival, Bougainvillea Carnival ii fuul ke naam se rakha gais hai.


Pahile ke featured article: Taj MahalBulbulAnaar


viewtalkedithistory


7 November

Medhak Medhak (scientific naam: Bufo marinus), South America ke native hai lekin iske Carribean aur Pacific, jisme Fiji aur Australia bhi hai, me ganna ke khet me insect ke khae khatir introduce karaa gais rahaa. Lekin ii janwar bahut native species ke barbaad kar diis hai.


Pahile ke featured article:BougainvilleaTaj MahalBulbul


viewtalkedithistory


8 November

Crested iguana Fiji Crested Iguana (Brachylophus vitiensis), Fiji me dui rakam ke iguana me se ek hai. Duusra iguana hai, Banded iguana (Brachylophus fasciatus). Duuno species iguana ke ek species me se evolve bhain hai jon ki South America se raft me bahe ke Fiji pahucha rahin. Fiji Crested Iguana ke 1979 me pahila dafe, University of the South Pacific ke Dr John Gibbons paais rahaa. Fiji Crested Iguana ke Banded iguana se antar iske male pe tiin patra ujjar band se karaa jaae sake hai jab ki Banded iguana me mota, chakla, blue band rahe hai. Fiji Crested Iguana duusra species se baraa hai, iske pithi me spiny "crest" hai aur ii aapan rang badal ke karia kar le sake hai. Ii iguana ke khali Yadua Taba Island me pawa jaae hai kahe ki huan pe bakrri nai hai jon ki iguana ke rahe waala jagah ke barbaad kar de hai.


Pahile ke featured article: MedhakBougainvilleaTaj Mahal


viewtalkedithistory


9 November

Naura Naura (scientific naam: Helogale parvula), ek chhota gos khaae waala janwar hai. Iske English naam, mangoose, Marathi sabd, mangus, se aais hai. Naura, Asia, Africa aur Southern Europe ke native hai, lekin iske Caribbean aur Fiji me introduce karaa gais hai. Naura, kirwa, kekrra, earthworm, bustuina, saamp, murgi aur chuha khaae hai. Naura ke kuchh species jaharila saamp ke bhi maare sake hai


Pahile ke featured article: Fiji Crested IguanaMedhakBougainvillea


viewtalkedithistory


10 November

Maina Maina (scientific naam: Acridotheres tristis), South aur East Asia ke native hai, lekin iske North America, Australia New Zealand aur Fiji me introduce karaa gais hai. Maina, ek medium size ke chirriya hai jiske lage tagrra gor aur jon ki sidha line me urre hai. Maina kirwa aur fal khaae hai. Iske pakhna, dark rang ke rahe hai, jaada kar ke brown rang aur ii perr ke gadhaa me rahe hai.


Pahile ke featured article: NauraFiji Crested IguanaMedhak


viewtalkedithistory


11 November

dalo Dalo (scientific naam: Acridotheres tristis), (English: Taro), ek garam des me hoe waala paudha hai jiske jarr aur patti khawa jaae hai. Ii Pacific Island ke des ke khaas khana hai. Ii jab kachchaa rahe tab isme ek rakam ke poison rahe hai jon ki pakaae nai to pani me deri tak dubae se khalaas hoe jaae hai. Ii maana jaae hai ki dalo ke India me 5000 B.C. se bowa jaae hai. Iske North India me 'Arbi' bole hai aur iske pakorra me milaae ke banawa jaae hai aur Fiji ke Hindustani log iske baraa aur rourou me kaam me laae hai.


Pahile ke featured article: MainaNauraFiji Crested Iguana


viewtalkedithistory


12 November

Kasera Kasera (scientific naam: Manihot esculenta), ek rakam ke paudha hai jiske jarr khawa jaae hai aur jon ki South America ke native hai lekin iske abhi sab garam des me bowa jaae hai. Iske aanta ke tapioca bola jaae hai. Iske jarr lamba rahe hai aur 5 - 10 cm ke jaada se jaada diameter aur 50 - 80 cm lamba rahe hai. Iske flesh ujjar nai to piyar rahe hai. Iske jarr me jaada kar ke starch rahe hai lekin iske patti, jiske bhi khawa jaae sake hai(pakae ke baad) me jaada nurients rahe hai. India ke Kerala state me bhaat ke baad kasera duusra sab se jaada khaae waala khaana hai, jahan pe iske boil kar ke koi rakam ke tarkari ke saathe khawa jaae hai. Tamil Nadu aur Kannanda me bhi iske bahut jaada khawa jaae hai.


Pahile ke featured article: DaloMainaNaura


viewtalkedithistory


13 November

Kasera Nariyal (scientific naam: Cocos nucifera), ek rakam ke palm ke perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Ii perr 30m tak uuncha rahe hai aur iske patti 4-6m lamba rahe hai. Ii perr ke sab bhaag koi na koi kaam me lawa jaae hai. Iske fal ke bhittar waala pani pia jaae hai. Iske gari ke khawa jaae hai lekin jaada kar ke isme se tel nikala jaae hai. Isle nut ke karra bhaag ke piyala (Kaiviti: bilo) banawa jaae hai. Iske firbre ke gadda banawa jaae hai. Iske patti ke bag aur ghar ke chat banae ke kaam me lawa jaae hai aur iske trunk ke bhi ghar banae ke kaam me lawa jaae hai.


Pahile ke featured article: KaseraDaloMaina


viewtalkedithistory


14 November

Kasera Belfut (scientific naam: Artocarpus altilis, English: breadfruit, Kaiviti: uto, Hindi: विलायती फल), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Ii perr 20 m tak uuncha rahe hai. Ii perr ke male aur female fuul ekke perr me rahe hai. Perr ke daali kate se usme se ek rakam de dudh nikle hai. Ek perr me 200 tak fal ek saal me hoe sake hai. Iske pakka fal ke bina pakaae ke khawa jaae sake hai lekin kachchaa fal ke jaada kar ke boil kar ke khawa jaae hai. Fiji ke Hindustani log iske tarkari bhi banae hai.


Pahile ke featured article: NariyalKaseraDalo


viewtalkedithistory


15 November

Aam Aam (scientific naam: Mangifera indica), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Ii perr 35-40 m tak uuncha rahe hai. Aam ke dher rakam ke variety rahe hai. Iske fal ke pakka khawa jaae hai lekin kachha fal ke achaar, kuchla aur chutney banawa jaae hai. Ii fal India ke native hai aur sab se jaada iske kheti India me karaa jaae hai.


Pahile ke featured article: BelfutNariyalKasera


viewtalkedithistory


16 November

Keraa Keraa (scientific naam: Musa acuminata), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Iske perr 2-8 m tak uuncha rahe hai aur iske patti 3.5 m tak lamba rahe hai. Keraa ghaud me fare hai. Ek keraa 125g tak garrhu rahe hai aur isme 75% paani rahe hai. Pakka keraa ke bina pakae ke khawa jaae hai lekin kachcha keraa ke pakaae ke khawa jaae hai. Keraa ke stem aur patti bhi bahut kaam me aawe hai.


Pahile ke featured article: AamBelfutNariyal


viewtalkedithistory


17 November

Imlii Imli (scientific naam: Tamarindus indica), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki sab garam des me hoe hai. Iske perr 20 m tak uuncha rahe hai aur ii saal bhar hariyar rahe hai. Ii perr Africa ke native hai aur hian se India, aur India se sab garam des me fael gais hai. Hindustani log imli ke jaada kar ke chutney banae hai aur iske juice nikal ke iske tarkari me chhorre hai.


Pahile ke featured article: KeraaAamBelfut


viewtalkedithistory


18 November

Kamrakh Kamrakh (scientific naam: Averrhoa carambola, English: carambola, starfruit ), ek rakam ke fal de waala perr hai jon ki Sri Lanka aur India ke native hai aur jiske Indonesia me bhi bowa jaae hai. Iske perr 32 feet (10 meters) tak uuncha hoe sake hai. Isme dher patti aur daal rahe hai. Iske patti compound hai aur iske fuul pink rahe hai. Iske fal me paanch section rahe hai aur jab iske kaata jaae hai tab iske section tara (star) ke rakam rahe hai, jiske kaaran iske English me starfruit bola jaae hai.


Pahile ke featured article: ImliKeraaAam


viewtalkedithistory


19 November

Ganna Ganna (scientific naam: Saccharum officinarum), ek rakam ke grass palwaar ke perr hai jisme me chini nikala jaae hai. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 2 - 6 m uuncha rahe hai. Iske abhi 200 se jaada des me boya jaae hai jisme se Brazil me sab se jaada ganna boya jaae hai. India duusra sthan me hai. Ganna ke kheti India me se suruu hoe ke Arab logan Europe take fialain. Baad me iske Europe ke colony me bhi boya jaae laga. Ganna ke kheti ke kaaran Hindustani log ke dunia ke bahut se des me lae jawa gais rahaa. Ganaa se rum, molasses, ethanol aur cardboard bhi bane hai. Ganna ke juice ke bhi piya jaae hai.


Pahile ke featured article: KamrakhImliKeraa


viewtalkedithistory


20 November

Dhaan Dhaan (scientific naam: Oryza sativa), ek rakam ke grass palwaar ke perr hai jisme me chaaur nikala jaae hai. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 1 - 2 m uuncha rahe hai. Ii Asia me sab se jaada boe waala paudha hai. China me iske sab se jaada boya jaae hai. India, duusra position me hai. Aaj kal dhaan dunia bhar me, khali ekdam thanda des chorr ke, sab des me boya jaae hai.


Pahile ke featured article: GannaKamrakhImli


viewtalkedithistory


21 November

Makai Makai (scientific naam: Zea mays), ek rakam ke perr hai jike Hindustani log piis ke aanta banae hai. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 2.5 m tak uuncha rahe hai. Ii South America me suruu bhais hai lekin abhi dunia bhar me fael gais hai. Isse ethanol bhi banawa jaae hai. Kaiviti log iske jaada kar ke boil kar ke khaae hai.


Pahile ke featured article: DhaanGannaKamrakh


viewtalkedithistory


22 November

Arhar Arhar (scientific naam: Cajanus cajan, syn. Cajanus indicus) (English: pigeon pea), ek rakam ke perr hai jiske fal ke Hindustani log dhaal banaae hai. Iske duusra bhasa me naam hai: Hindi/Bengali: arhar, Gujarati/Marathi: toor, Tamil: toovaram paruppu, Malayalam: toovara paruppu. Ii garam des me hoe hai aur iske perr 3 m tak uuncha rahe hai. Iske boil kar ke bi khawa jaae hai.


Pahile ke featured article: MakaiDhaanGanna


viewtalkedithistory


23 November

borraa Borraa (scientific naam: Vigna unguiculata) (English: cowpea), ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banaae hai.


Pahile ke featured article: ArharMakaiDhaan


viewtalkedithistory


24 November

Chana Chana (scientific naam: Cicer arietinum) (English: chickpea), ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banae hai. Iske daal aur besan bhi banawa jaae hai.


Pahile ke featured article: BorraaArharMakai


viewtalkedithistory


25 November

Mung Mung (scientific naam: Vigna radiata) (payaru (Tamil), cheru payaru (Malayalam), pesalu (Telugu)), ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banae hai. Iske daal bhi banawa jaae hai.


Pahile ke featured article: ChanaBorraaArhar


viewtalkedithistory


26 November

Peanut Peanut (scientific naam: Arachis hypogaea) , ek faile waala bean ke paudha hai jiske Fiji ke Hindustani log jaada kar ke tarkari banae hai. Iske nut jamin ke niche rahe hai. Iske bhuj ke nai to boil kar ke bhi kawa jaae hai. Isme se tel bhi nikala jaae hai.


Pahile ke featured article: MungChanaBorraa


viewtalkedithistory


27 November

Narongi Narongi (scientific naam: Citrus reticulata) ke fal nabbu ke rakam hai. Narongi ke sidhe khawa jaae hai. Iske garam mausam waala des aur thora thanda des me bhi bowa jaae hai. Iske perr jhuura sahe le hai lekin iske fal bahut haali se thanda me kharaab hoe jaae hai.


Pahile ke featured article: PeanutMungChana


viewtalkedithistory


28 November

Amrud Amrud (scientific naam: Psidium guajava) ek rakam ke fal hai jon ki Mexico, Central America, Northern South America, Caribbean aur North Africa ke native hai lekin iske aaj kal sab garam des me boya jaae hai. 100 se jaada rakam ke amrud rahe hai. Isse jam bane hai lekin iske jaada kar ke sidha khawa jaae hai jab ii pak jjae hai tab.


Pahile ke featured article: NarongiPeanutMung


viewtalkedithistory


29 November

Kathar Kathar (scientific naam: Artocarpus heterophyllus) ke perr South aur South East Asia ke native hai. Iske fal sab se barraa fal hai jon ki perr me hoe hai. Iske diameter 25cm (10 inches) se jaada, aur 336 kilogram (80lbs) se jaada garrhu rahe hai. Iske kachchaa fal ke Hindustani log tarkari banaae hai lekin pakka fal ke sidha khawa jaae hai.


Pahile ke featured article: AmrudNarongiPeanut


viewtalkedithistory


30 November

Bhindi Bhindi (scientific naam: Abelmoschus esculentus) ek rakam ke lamba fruit rahe hai jiske Hindustani log tarkari banaae hai. Iske perr 2 meter tak uuncha rahe hai, patti 10–20 cm lamba aur chakla, fuul 4–8 cm diameter ke, jon ki ujjar aur piyar rahe hai. Iske fruit capsule ke rakam 18cm tak lamba rahe hai aur isme dher bia rahe hai.


Pahile ke featured article: KatharAmrudNarongi


viewtalkedithistory


Aaj ke featured chapa ke archive
September 2008 - October 2008 - November 2008 - December 2008


Aaj Sombaar, 16 Mai, 2022 hai. Abhi ke time 11:26 hai