Jump to content

Mahabharata

Wikipedia se
Chapa jon ki Kurukshetra ke larrai ke dekhae hae

Mahabharata, yaani ki barraa India, purana India ke dui lamba khissa (epic) me se ek hae. Duusra hae Ramayana. Mahabharata ke Hindustani rishi, Vyasa, compose karis rahaa. Ii bhi biswas karaa jaawe hae ki bhagwan Ganesh iske likhis rahaa jab ki Vyasa iske batais rahaa. Isme 110,000 couplets, 18 hissa me hae. Ek 19th hissa,jiske naam Harivamsha hai, bhi hae. Bhagavad Gita, Krishna aur Arjuna ke biich me baat hae , aur ii Mahabharata ke ek hissa hae.

Rishi Vyas aapan larrka, Suka aur students ke Mahabharat parrhais.

Kuru family tree[badlo | source ke badlo]

 
 
 
 
 
 
Kurua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gangā
 
Shāntanua
 
Satyavati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pārāshara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bhishma
 
 
 
Chitrāngada
 
 
 
Ambikā
 
Vichitravirya
 
Ambālikā
 
 
 
Vyāsa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhritarāshtrab
 
Gāndhāri
 
Shakuni
 
 
 
 
Kunti
 
Pāndub
 
Mādri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karnac
 
ARPITd
 
Bhimad
 
Arjunad
 
Subhadrā
 
Nakulad
 
Sahadevad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duryodhanae
 
Dussalā
 
Dushāsana
 
(98 sons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abhimanyu
 
Uttarā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parikshit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janamejaya

Key to Symbols

Notes

  • a: Santanu was a king of the Kuru dynasty or kingdom, and was some generations removed from any ancestor called Kuru. His marriage to Ganga preceded his marriage to Satyavati.
  • b: Pandu and Dhritarashtra were fathered by Vyasa after Vichitravirya's death. Dhritarashtra, Pandu and Vidura were the sons of Vyasa with Ambika, Ambalika and a maid servant respectively.
  • c: Karna was born to Kunti through her invocation of Surya, before her marriage to Pandu.
  • d: Yudhishtira, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva were acknowledged sons of Pandu but were begotten by Kunti's invocation of various deities. They all married Draupadi (not shown in tree).
  • e: Duryodhana and his siblings were born at the same time, and they were of the same generation as their Pandava cousins.

The birth order of siblings is correctly shown in the family tree (from left to right), except for Vyasa and Bhishma whose birth order is not described, and Vichitravirya who was born after them. The fact that Ambika and Ambalika are sisters is not shown in the family tree. The birth of Duryodhana took place after the birth of Karna, Yudhishtira and Bhima, but before the birth of the remaining Pandava brothers.

Some siblings of the characters shown here have been left out for clarity; these include Chitrāngada, the eldest brother of Vichitravirya. Vidura, half-brother to Dhritarashtra and Pandu.

India ke sanskriti pe asar[badlo | source ke badlo]

Bhagavad Git me Krishna, Arjuna ke ii samjhaae hae ki ek warrior aur prince ke kon duty hae aur dherYoga ke baare me[1] aur Veda ke baare me ke philosophies ke samjhaae hae. Isse Gita banaa, jisse Hindu sahitiye ke ek chhota guide batawa jaawe hae. .[2] Aajkal ke jamana me , Swami Vivekananda, Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi aur dher aur jane Gita ke kaam me laae ke India ke ajaadi ke struggle me kaam me laain rahin.[3][4]


Aur jaankari[badlo | source ke badlo]

References[badlo | source ke badlo]

  1. "Introduction to the Bhagavad Gita". Yoga.about.com. Retrieved 2010-09-01.
  2. Maharishi Mahesh Yogi; On The Bhagavad Gita; A New Translation and Commentary With Sanskrit Text Chapters 1 to 6, Preface p.9
  3. Stevenson, Robert W., "Tilak and the Bhagavadgita's Doctrine of Karmayoga", in: Minor, p. 44.
  4. Jordens, J. T. F., "Gandhi and the Bhagavadgita", in: Minor, p. 88.