Jump to content

Byzantine Samrajya

Wikipedia se
Palaeologus vansh ka chinn

Byzantine Samrajya (dosara naam: Pooravi Roman Samrajya), tukarra hone ke baad, Roman Samrajya ke Greek bhaag ke naam rahaa jon ki Middle-ages talak jinda rahaa. Iske capital Constantinople rahaa, jon ki abhi Turkey me hai aur jiske abhi Istanbul ke naam se jaana jaae hae. Jab ki Western Roman Samrajya me Latin bhasa me baat karaa jaat rahaa, Byzantine Empire ke log Greek bhasa me baat karat raha aur iske sankriti Greek rahaa.

Empire ke suruwat 330 - 476 AD

[badlo | source ke badlo]

Roman Emperor, Constantine I, Roman Empire ke capital ke Byzantium hatae ke kar diis aur iske naam badal ke Constantinople kar diis. Dher din ke baad Rome city ke Germanic log lae liin aur puura "Roman" Empire ke Constantinople hatae ke kar diis aur ek nawaa empire suruu bhais. Ii nawaa empire Christian Rome ke rkam chalawa gais lekin iske territory purana Roman Empire ke kamtii rahaa.

Empire trouble me: 476 - 717 AD

[badlo | source ke badlo]

Wars in west

[badlo | source ke badlo]

Byzantine Empire, Rome aur Italy ke German log se fir chhine ke kosis karis. 500 aur 600 AD ke biich me, Byzantines log dher larrai jiitin aur Rome ke fir se lae liin.

Lekin ii bahut din talak nai chalaa. Aur German log aae ke Italy aur Rome ke aapan niche kar liin. Prastithi aur kharaab hoe gais jab ki Avar log Bulgaria aur Greece ke Byzantines Empire se jiit liin. Avar lag baad me apne ke Bulgarian bole lagin.

East me larrai

[badlo | source ke badlo]

Jab Rome ke Germanic log lae lin tab, Byzantine Empire ke niche Egypt, Greece, Palestine, Syria aur Turkey rahaa. Lekin Persian Empire bhi ii sab jagha ke aapan niche kare maangat rahaa. 476 aur 628 AD ke biich me Byzantines aur Persians log dher larrai larrin aur aakhri me 627 AD me Persianslog Ninevah jon ki abi ke Iraq me rahaa, ke haar hoe gais aur , Byzantines log ii des ke rakkhe rahin.

Iske baad uu logan ke duusra dusman Arabs rahaa. Bahut din talak Persian log se larre ke baad Byzantines log kamjor hoe gain rahaa aur uu log Arabs se dher larai harin aur Palestine, Syria aur Egypt ke bhi haar gain, lekin Turkey ke rakkhe rahin.

Empire fir tagatwar bhais: 717 - 1025 AD

[badlo | source ke badlo]

717 AD me Arabs log Byzantine Capital, Constantinople ke bahaar ek larrai me bhari maar khain aur Arab threat khalaas hoe gais. West me Byzantines log Bulgarian log ke uppar yudh karin jisme se kuchh me uu logan ke safaltaa milaa. Empire ke dusman logan ke apne me larrai kare ke kaaran Byzantine Empire fir se tagatwar bhais.

West me jiit

[badlo | source ke badlo]

1007 se lae ke 1014 talak, Byzantine Emperor Basil II Bulgaria ke attack karis aur Greece ke fir se aapan niche kar liis aur 1018 me Bulgaria ke bhi aapan niche kar liis.

East me jiit

[badlo | source ke badlo]

East me Arab log fir se threat hoin aur Basil II uu logan pe larrai kar ke Syria ke barrraa hissa aapan niche aur Turkey aur Armenia ke surakchhit karis. 1025 ke baad Arabs logan Byzantine Empire ke threat nai rahin.

Empire ke decline 1025 - 1453

[badlo | source ke badlo]

Byzantine Emperor Basil II ke maut ke baad duusra Emperor logan Army ke chota kar diin aur bhaara pr soldier logan ke le ke des ke defend kare ke kosis karin.

Turks ke invasion 1071 - 1091

[badlo | source ke badlo]

1091 talak Turk log jon ki Central Asia se aawe rahin Turkey ke Byzantines se lae liin. Lekin First Crusade se Byzantines ke madat mila.

Byzantines bach gain 1091 - 1185

[badlo | source ke badlo]

Ii European ke madat se Byzantine Empire aadha Turkey ke fir se aapan niche kar liis.

Byzantines fir se kamjor hae gain, 1185 - 1261

[badlo | source ke badlo]

West me Europeans log Byzantines ke uppar larrai kar ke 1204 me Constantinople ke le liin lekin Byzantines 1261 me fir se iske jiit liin. Iske baad Byzantines log chhota chhota Greek states me bat ke apne me larre lagin Empire pe raj kare ke khatir.

Turks log Byzantine ke le liin 1261 - 1453

[badlo | source ke badlo]

Jab ki Byzantines log Europeans se larrat rahin, Turks log bhi aage barrhe lagin aur 1331 talak puura Turkey ke le liin.

1354 me Turks log Greece pe hamla kar ke 1450 talak sab bhaag ke aapan niche kar liin. Byzatines Europe se madat mangin lekin ii nai mila aur April 1453 me Turk logan Constantinople ke attack karin aur May 1453 me Constantinople pe kapjaa kar liin aur ii Empire khalaa hoe gais.


References

[badlo | source ke badlo]