Gos

Wikipedia se

Gos, jaanwar ke dehin hae jiske insaan aur jaanwar khaae hae. Kuchh jaanwar jiske gos ke insaan khaae hae; bakrrii, bherraa, murgi, gaiya, machchhri. Gos me jaada kar ke protein, paani aur [charbi]] rahe hae.