Fiji me khel kuud

Wikipedia se

Fiji me bahut rakam ke sports khela jaae hai. Hindustani logan jaada kar ke football (soccer) khele hai. Kuch khel hai: