Fiji me chess

Wikipedia se

Fiji me chess 1979 me suruu bhais rahaa jab ki Fiji Chess Federation ke suruu karaa gais rahaa. Fiji me chess bahut din se khela jawat rahaa, lekin 1972 jab dunia ke chess champion khatir Bobby Fisher aur Boris Spassky ke biich me khel bhais, tab Fiji ke chess player log bhi chess tournament organise kare lagin.

1972 me Suva Chess club suruu bhais, 1973 me University of the South Pacific Chess Club aur baad me Fiji School of Medicine, Nausori aur Lautoka Chess Club bhi banaa. 1979 me Fiji Chess Fedeation ke suruu karaa gais jisse ki Fiji, dunia ke chess organisation, FIDe ke member bane sake. Iske suruu kare me Dr. Champak Rathod, Dr. Virgilio De Asa, Dr. Som Prakash, Nazim Khan, Surjeet Singh, Len Raj and Damodara Naidu ke haath rahaa.