Wikipedia:Aaj ke featured chapa/17

Wikipedia se
Sankh Sankh (Scientific naam: Turbinella pyrum, English: Conch, Kaiviti: Davui) ek khara pani waala barrra snail ke shell hai jiske Kaiviti logan aapan ceremony me bajae hai. Iske machhri beje ke time bhi bajawa jaae hai. Hindu log iske katha me bajae hai.


Pahile ke featured article: KapokSirrsaKhatta nabbu