Jump to content

Sankh

Wikipedia se
Sankh
Sankh

Sankh (Scientific naam: Turbinella pyrum, English: Conch, Kaiviti: Davui) ek khara pani waala barrra snail ke shell hai jiske Kaiviti logan aapan ceremony me bajae hai. Iske machhri beje ke time bhi bajawa jaae hai. Hindu log iske katha me bajae hai.

Hindu dharam me Shankha ek dharmik symbol hae jiske Vishnu ke emblem maana jaawe hae.

Hindu priest blowing a trumpet made out of a large shell of Turbinella pyrum, in Tirupati, India