Suwar

Wikipedia se
Suwar
Ek paaltu suwar
Paaltu
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Artiodactyla
Family: Suidae
Genus: Sus
Species: S. scrofa
Binomial name
Sus domesticus

Suwar, nai to paaltu pig ek rakam ke jaanwar, Sus genus ke hae. Suwar Suidae palwaar me hae aur iske sab gorr ek rakam rahae hae. Iske gos ke bahut jane,Muslim aur Yahudi ke chhorr ke, khaae hae.