Paudha

Wikipedia se

Paudha, jinda chij ke chhe barraa hissa me se ek hae. Paudha ke achchhaa se developed cell rahe hae aur ii aapan khaana apne banae hae. Paudha dher rakam ke rahe hae, jaise ki perr, herb, grass, fern, algae.