Algae

Wikipedia se
Algae kamti paani me samundar me

Algae, perr ke rakam jiu hae jon ki aapan khaana ke, suraj ke roshnee ke kaam me laae ke, photosynthesis kar ke banae hae. Algae ek aur dui cell ke hoe sake hae, nai dher cell waala hoe sake hae, jaise ki giant kelp