Ashoka the Great

Wikipedia se
Ashoka the Great (Asoka
Mauryan Samrat
Indian_relief_from_Amaravati,_Guntur._Preserved_in_Guimet_Museum
A Chakravatin,(possibly Ashoka the great) 1st century BC/CE. Andhra Pradesh, Amaravati. Preserved at Musee Guimet
Reign273 BC-232 BC
Coronation270 BC
Full nameAshok Bindusara Maurya
TitlesSamrat. Other titles include Devanampriya Priyadarsi, Dhammarakhit, Dharmarajika, Dhammarajika, Dhammaradnya, Chakravartin, Samrat, Radnyashreshtha, Magadhrajshretha, Magadharajan, Bhupatin, Mauryaraja, Aryashok, Dharmashok, Dhammashok, Asokvadhhan , Ashokavardhan, Prajapita,Dhammanayak, Dharmanayak
Born304 BC
BirthplacePataliputra, Patna
Died232 BC (aged 72)
Place of deathPataliputra, Patna
BuriedAshes immersed in Ganges River, possibly in Varanasi
PredecessorBindusara
SuccessorDasaratha Maurya
ConsortMaharani Devi
WivesRani Tishyaraksha
Rani Padmavati
Rani Kaurwaki
OffspringMahendra, Sanghamitra,Teevala, Kunala
Royal HouseMauryan dynasty
FatherBindusara
MotherRani Dharma or Shubhadrangi
Religious beliefsHinduism, Buddhism
Mauryan_Empire_under_Ashoka

Ashoka ek Indian emperor rahaa jiske Maurya dynasty India pe 273 BCE tse lae ke 232 BCE talak raj karis. Uske India ke sab se barraa raja maana jaawe hae aur uu India ke lagbhag sab jagah pe military conquest ke baad, raj karis rahaa. Ek larrai, jisme 200,457 log ke maut hoe gais, uu Buddhist ban gais.

Ashok ki Mata eak brahman parivar ke the