Arbii akchhar

Wikipedia se

Arbii akchhar uu akchhar hae jisme Arbii bhasa likha jaawe hae.