Arbii akchhar

Wikipedia se

Arbii akchhar uu akchhar hae jisme Arbii bhasa aur Asia aur Africa ke dher bhasa ke likhe khaatir kaam me laawa jaawe hae. Ii duniya ke duusra sabse jaada (Latin script ke baad) kaam me laae waala script hae.

Arbii akchhar