Amis bhasa

Wikipedia se

Amis language ek bhasa hae jisme Taiwan ke 200,000 indigenous log baat kare hae.

Wikipedia
 Ii bhasa ke aapan Wikipedia  hai.
Amis bhasa edition   ke dekho