Wikipedia:Aaj ke featured chapa/10

Wikipedia se
Balambala Balambala (Scientific naam: Cyathea lunulata, Kaiviti: Balabala, English: Tree fern) ek rakam ke fern hai jon ki perr ke rakam rahe hai. Iske trunk 8-10 m, aur kabhi kabhi 20 m talal, lamba rahe hai. Iske patti 6m talak lamba rahe hai. Ii garam aur dher paani barse waala des me hoe hai aur sea level se lae ke 100m uuncha jagah talak hoe sake hai. Ii dher island me jaise ki, Solomon Islands, Vanuatu, Samoa, New Caledonia, Fiji, Tonga, Bismarck Archipelago, Caroline aur Mariana Islands me hoe hai. Ii 0 C° talak ke thanda mausam sahe sake hai.


Pahile ke featured article: TulsiMirchaKundru