Jump to content

Ultraviolet

Wikipedia se

Ultraviolet, light ke uu rang hae jiske insaan nai dekhe sake hae, lekin jiske kuch janwar, jaise ki kirrwa, crocodile, aur chhota chirriya hae.