Jump to content

Tax

Wikipedia se

Tax, uu paisa hae jon ki log sarkar ke bhare hae. Ii paisa, income tax, goods and services tax , customs duty, stamp duty jaise rakam se bharaa jaawe hae. Sarkar tax se lewa gais paisa se sarkar ke chlawe hae aur log ke social services aur surakchha de hae.