Tabiyat

Wikipedia se

Tabiyat ek jan ke saaririk, maansik aur samaajik ke haal chaal ke baare me hae; khaali bemaari se chhutkaara nai. Saaririk tabiyat dehin ke baare me hae. Maansik tabiyat, log kaise soche aur kaise anbhow kare hae, ke baare me hae. Samaajik tabiyat ii batae hae ki log duusre ke saathe kaise rahe hae.