Soch

Wikipedia se

Soch (Thought) aur Socho (Thinking), bina koi sense ke stimulation se hoe sake hae. Jaise, ek jan bina sunghe ek khaana ke baare me soche sake hae.