Rock and roll

Wikipedia se

Rock and roll ek rakam ke rock music hae jon ki 1950s aur 1960s me develp bhais rahaa. Rock music United States ke dher rakam ke music, jaise ki country music, folk music, gospel music, work songs, blues aur jazz ke combine kare hae.