Ongo

Wikipedia se
Barracuda with prey.jpg

Ongo (Scientific naam: Sphyraena barracuda, English: Barracuda, Kaiviti: Ogo) ek rakam ke machhri hai jon ki samundar me pawa jaae hai. Ii 6 feet tak lamba rahe sake hai aur iske lage bahut tagatwar jaw hai.