Jump to content

Linguistics

Wikipedia se

Bashavigyan uu science hae jisme bhasha ke study karaa jaae hae. Jon log bhasa ke study kare hae ke bhashavigyan bola jaae hae.

Bhashavigyan log bhasa ke study kar ke tie bhasa ke sounds (phonetics), structure (morphology), matlab (lexicology), aur grammar ke study kare hae.