Heinu Leima

Wikipedia se

Heinu Leima Prachin Manipur ke Sanamahism aur Meitei Manipuri pouranik katha ke ek dewi hai. Waha phal, phal ke per aur bagiche ke dewi hai. Waha phal ke bagiche ke dekhbaal karti hai. "Phouoibi Waron" Purana ke doura waha dewi Phouoibi ke ek saheli hai.