Gharri

Wikipedia se

Gharri ek aujaar hae jon ki samay batae hae. Kuchh kharri khaali samay batae hae lekin gharri, taarik bhi batae sake hae aur gharri me timer, temperature aur mausam bhi batae hae. Dher gharri me alarm bhi rahe hae.