Fiji ke sikchha sanstha

Wikipedia se

Fiji ke Hindustani logan dher sikchha sanstha suruu karin hai. Isme hai: