Dong bhasa

Wikipedia se

Dong bhasa ek bhasa haejisme Nigeria ke 5,000 log baat kare hai.