Base (chemistry)

Wikipedia se

Chemistry me base uu chij hae jiske pH 8 se 14 talak hae .

  • Iske karrua sawaad hae
  • Ii chhue pe kai ke rakam hae
  • Base, litmus paper ke blue kar de hae