Baarr

Wikipedia se

Barr uu time aawe hae jab paani ek nadi, nai to, dam se overflow hoe jae hae. Barr, gambhir baaris, snow ke melt, tsunami aur storm surge se bhi hoe hae.