Prithvi narayan Shah

Wikipedia se

Prithvi narayan Shah Nepal ke ago raja rahe ii Modern Nepal ke janamadata samjhe jaat hain. Inke wajah se nepal ke ekikaran bhail raha.