"Badri Maharaj" ke revisions ke biich ke antar

Jump to navigation Jump to search
279 bytes added ,  11 years ago
grammar
(introduction)
(grammar)
}}
{{Template:FIJIHINDUSTANILEADER}}
'''Badri Maharaj''', [[Fiji]] ke [[Legislative Council (Fiji)|Legislative Council]] ke pahila Hindustani sadasya rahaa. Uske Fiji ke Governor [[1917]] se [[1923]] aur [[1926]] se [[1929]] talak Council me Hindustani log ke ke khatir manonit karis rahaa. Fiji ke Hindustani logan isse khushi nai rahin aur wakiil, [[Manilal Doctor]] ke aapan leader maangat rahin. Uu [[1920]] aur [[1921]] ke strike ke virod karis rahaa aur ii nai maangat rahaa ki Hindustani log [[India]] laut jaae. Maharaj, Council ke bahas me bahut kamti bhaag liis rahaa aur kuchh khaas visay, jaise ki girmit ke khatam kare waala prathao aur Hindustani ke sex ratio, sikchha aur ghar ke sudhare waala prasthao me kuchh nai bolis. Uske Council me thora kuchh yogdaan me hae, ii maang ki Kaiviti log ke rakam ek Indian Administration bhi suruu karaa jaawe jon ki panchayat ke rakam rahe. Uu chhota larrkan ke saadi ke virod karis aur Poll tax ke virod me uu 1923 me Council se resign kar diis. 1926 me Lautoka ke ''Young Men's Indian Association'' maang karis ki Dr A. Deva Sagayam ke khaali Legislative Council ke seat khatir mononit kare lekin sakar fir se Maharaj ke 1929 talak Council ke member banais. Uu sikchha me bahut yogdaan diis aur Fiji me Hindustani log khatir pahila school bhi banais rahaa. Maharaj, Fiji me Arya Samaj ke samarthan karat rahaa aur uske Dayanand Medal for Meritorious Service dewa gais rahaa.
 
== Sikchha me yog daan ==
 
Maharaj [[1868|1868]] me Bamoli villagegaon, Badrinath, Uttarakhand, [[India]] me paida bhaebhais rahaa. Uu Fiji [[1889|1889]] me girmit me aais rahaa aur aapam mahinat se ek successfuldhani kisan ban gaegais. Uu sab se pahila Fiji ke Hindustani rahaa jon ki Hindustani larrkan loagkanloagan khatir sikchha ke khatir kushkuch kaekare ke sochis aur [[1898|1898]] me Fiji ke pahila Hindustani loagnlogan khatir ekpahila school, Wairuku InidnaIndian School banais. Ii school me Ratu Sukuna bhi parrisparrhis rahaa.
 
== Legislative Council ke member==
 
1916 me, jab sarkar ii faisla pe pahucha ki ek Hindustani ke Legislative Council me nominatemanonit kare ke chahichaahi, tab Badri Maharaj ke nominatemanonit karaa gaegais. Ii choice Hindustani logan ke pasand nai rhaha kahe ki uu logan mangat rahin ki Manilal Doctor ke nominatemanonit karaa jae kahekikaaheki Manilal ek wakiil rahaa aur Maharaj ke ek unparr kisan socha jaatjaawat rahaa. Fiji Times bhi suggeatii karissalah diis ki chaahe Manilal aur achhaa rataa, nai to C. F. Andrews ke nominatemanonit karaa jae.
 
Maharaj Council ke bahas me bahut kamti hissa liis aur aur kuchh khaas visay, jaise ki girmit ke khatam kare waala prathao aur Hindustani ke sex ratio, sikchha aur ghar ke sudhare waala prasthao me kuchh nai bolis.
 
=== Fiji khatir panchayat system ===
 
[[1918|1918]] me Badri Maharaj prastaoprasthao rakhisrakkhis ki Fiji me Hindustani logan khatir panchayat system suruu karaa jae. Uu Agent-General of Immigration ke lage ek chitthi me likislikkhis ki panchayat se Hindustani logan khatir justicenyaay easysahaj hoe jai aur disputekoi vivaad jaldi se settlesujh hoae jaijaai. Agar jo koi sidebagal ke admii panchayat nai mangis tab case ke court ke lage lae jawa jae. panchayatPanchayat me me dunoo Hindu aur Muslim ke hoe ke chaahi jisse ke dunooduuno groupdharam ke biich me problembawaal nai hoe. Badri Maharaj panchayat ke child marriage ke band kare ek upae sochis. Uu sarkar ke batais ki uu panchayat choosechune kare ke taeyar hai aur bolis ki isse Hindustani customrahan preservesahan hoike bachawa jaaae sake hae aur Hindustani loagnlogan khus rahi. Agent-General of Immigration jawab disdiis ki ii achchhaa ideakhayal hai aur India aur duusra colony se pataa lagae ke batais ki aur koi jagah ii sysytemparbandh nai hai aur iske Fiji me suruu karnakarnaa abhutkhatra riskyse kamti nai hai aur uu timrtime uske introductionsuruu khatiskare khatir thikthiik nai rahaahae.
 
=== BaalChhota vivahlarrkan saadi ke virodhivirodh ===
[[1919|1919]] me Legislative Council Marriage law ke badle ke bahas suruu kariskaraa gais jisse ki Hindustani logan me dharmic shaadisaadi recogniseke karmaanata lewadewa jaae. Badri Maharaj ek amendment introduce karisrakkhis jisme uu legal marriage age ke uupar kare ke supportsamarthan karis lekin larrka logan khatir legal age 16 aur larrki logan khatir 13 rkhaerakhe ke prataoprasthao rakhis. Uu Legislative Council ke Hindu vultureculture ke baare me samjhais lekin Council uske baat nai sunis.
 
=== Poll tax ke virodhi===
July [[1923|1923]] me Governmentsarkar ek legislation introduceCouncil karisme rakkhis jisme sab non-Fijianadmii adultlogan malesjon betweenki Kaiviti nai hae aur 18 andse 60 ke ekumar poundke biich me hae ke ek poll tax barebhare ke parri. Maharaj protestiske mevirod karis aur aapan seat se resign kar dis.
 
[[1926|1926]] me Young Men’s Indian Association sarkar se ek Indian member ke nominae kare ke maang karis aur sarkar fir se Maharaj ke nominate kar disdiis. Ii tike bhi sarkar Hindustani logan ke maang ke virod me kaam karis kaahe ki Hindustani logan Dr A. Deva Sagayam ke aapanmember maangat rahin
July [[1923|1923]] me Government ek legislation introduce karis jisme sab non-Fijian adult males between 18 and 60 ke ek pound ke poll tax bare ke parri. Maharaj protest me aapan seat se resign kar dis.
 
[[1926|1926]] me Young Men’s Indian Association sarkar se ek Indian member ke nominae kare ke maang karis aur sarkar fir se Maharaj ke nominate kar dis.
 
== Government ke samarthak ==
 
Maharaj ke government "achchha character waala admiadmii" maanat rahaa lekin uske lage Hindustani log me bahut kamti supportsamarthan rahaa. Jab 1920 me [[Vashist Muni]] Fiji aais rahaa, aur Fiji ke western division me meeting karat rahaa, tab Maharaj uske baare me Governmnet ke lage report bhejat rahaa.
 
Maharaj, Indian Franchise Commission, jiske August 1920 me banawa gae gaegais rahaa Hindustani logan ke Council me representative select ksrekare ke system khatir, ke onlykhaali Fijiek IndianHindustani memebrsadasya rahaa. MadriBadri Maharaj ek commissioner raha jab 31 January 1920 ke Government ek commission appoint karis Hindustani logan ke wages aur salarytalab ke baare me inquirejaankari karele ke khatir.
 
Badri Maharaj, 1920 me Central Division waala strike ke biroodvirod karis. Uu workersmajdur logan ke batisbatais ki uu loaglogan ke kaam par laut jae ke chaahi aur Manilal ke viewsbaat kenai opposesune kariske chaahi. Nausori ke ek meeting me Maharaj workersmajur log ke warnchetauni karisdiis ki strikeharrtaal kharab hai auaur agitatorsandolan logkare waala logan ke baat nahi sunoosune ke chaahi.
 
== Arya Samaj ke samarthak==
 
Badri Maharaj, Fiji me Arya Samaj ke ek foundingsuruu memberkare waala sadasya me se ek rahaa. Uu dharam aur sikchha khatir bahut paisa disdiis. [[28 August|28 August]] [[1956|1956]] me Arya Samaj ke Golden Jubilee celebrations me uske posthumously Dayanand Medal for Meritorious Service dewa gaegais.
 
== References ==
783

edits

Navigate kare waala menu